< Retour
Novye Mytishchi I, 2010
Novye Mytishchi I, 2010
Novye Mytishchi I, 2010
60 x 70 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
90 x 108 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
120 x 144 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
Alexander Gronsky
Pastoral
Novye Mytishchi I, 2010
60 x 70 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
90 x 108 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
120 x 144 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
1/12
Novye Mytishchi I, 2010
60 x 70 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
90 x 108 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
120 x 144 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
Alexander Gronsky
Pastoral