< Retour
Zapadnoe Biryulevo I, 2011
Zapadnoe Biryulevo I, 2011
Zapadnoe Biryulevo I, 2011
60 x 70 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
90 x 108 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
120 x 144 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
Alexander Gronsky
Pastoral
Zapadnoe Biryulevo I, 2011
60 x 70 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
90 x 108 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
120 x 144 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
6/12
Zapadnoe Biryulevo I, 2011
60 x 70 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
90 x 108 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
120 x 144 cm, tirage pigmentaire, édition de 5
Alexander Gronsky
Pastoral